Podporujeme, sponzorujeme

Snažíme se aktivně podporovat životní a hospodářskou úroveň v našem okolí, proto mezi důležité činnosti naši společností patří pravidelné poskytování finanční a materiální podpory.

  • Pomoc zdravotně či sociálně handicapovaným dětem
  • Pomoc při rozvoji dětských volnočasových aktivit

podporujeme-nakoledetem_1

Nakoledetem.cz – Nadační fond Josefa Zimovčáka na podporu onkologicky nemocných dětí. Svojí činností se především zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění finančních prostředků na rekondiční pobyty, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená.
těžkou nemocí.

 

podporujeme - ForHelp

For Help – Pomoc dětem a lidem s autismem. Snaha je také zaměřena na osvětu o autismu. Společnost vede projekt Mazlení s koníkem, kde ji navštěvují rodiny s autistickými dětmi.

 

 

podporujeme - Patriots - Liberec

Patriots Liberec – Baseballový a softbalový sportovní mládežnický oddíl.