Komplexní služby ochrany majetku a osob na nejvyšší úrovni

Fyzická ostraha majetku a osob

Přestože zabezpečovací a kamerové systémy zaznamenaly v posledních letech výrazný posun, existuje stále mnoho bezpečnostních oblastí, kde je fyzická ostraha nenahraditelná. Právě v kombinaci s vhodně zvoleným technickým zabezpečením je dnes fyzická ostraha nejkomplexnějším a nejefektivnějším druhem ostrahy, který lze poskytnout.

Naše společnost se na fyzickou ostrahu specializuje již více než dvacet let. Během této doby jsme získali nepřeberné množství zkušeností, z kterých dnes naši klienti profitují. Základem je důkladné seznámení se s objektem a provozním režimem konkrétního klienta. Jelikož každý objekt má svá specifika, naše společnost klade velký důraz na individuální přístup. Následně jsou vyhodnocena bezpečnostní rizika a zpracován plán ostrahy „na míru“. Ten obsahuje závazný rozsah a podrobný popis výkonu služby pro naše zaměstnance.

K ostraze majetku a osob využíváme vždy proškolené osoby bez záznamu v rejstříku trestů. Službu vykonáváme pouze kmenovými zaměstnanci, ke kterým máme dlouhodobou důvěru. Tito zaměstnanci jsou pravidelně školení a certifikováni, aby byli schopni účinně předcházet újmám na zdraví a škodám na majetku. Samozřejmostí jsou elektronické systémy kontroly obchůzek, které se na našich objektech staly standardem. Všechny činnosti jsou plánovány v součinnosti s klientem, aby co nejvíce vyhovovaly jeho požadavkům a přitom co nejméně omezovaly provoz.

Ostraha staveb

Naše společnost má divizi, která se jako jedna z prvních začala specializovat na ostrahu staveb. Investovali jsme značné prostředky do vývoje podpůrných přístupových, zabezpečovacích a kamerových systémů a díky tomu se stali špičkou v oboru. Dnes našich služeb dlouhodobě využívá většina velkých, ale i regionálních stavebních společností, které oceňují hlavně naše zkušenosti a flexibilitu, která je na stavbách nezbytná.